8-iyul kuni uchun abituriyentlarga yana bitta masala (Nisbatlar)

E nuqta  ABC uchburchakning AD medianasini  uchburchak uchidan boshlab  hisoblaganda   m:n  kabi  nisbatda bo’ladi.  BE to’g’ri chiziq ABC  uchburchakning  yuzini qanday nisbatda bo’ladi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *