8-iyun kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Agar  tgA+tgB=2    va    ctgA+ctgB=3   bo’lsa,  tg(A+B) ni toping. 

Yechilishi:

\frac{2}{tgAtgB}=\frac{tgA+tgB}{tgAtgB}=ctgA+ctgB=3     bundan esa,  tgAtgB=\frac{2}{3}. Demak, tg(A+B)=\frac{tgA+tgB}{1-tgAtgB}=\frac{2}{1-\frac{2}{3}}=6

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *