8-sinf. Bilimlar bellashuvi uchun. 2-test.

1)To’g’ri burchakli uchburchak katetlarining yig’indisi 46 sm, gipotenuzasi esa 34 sm ga teng bo’lsa, katetlarni toping.

A) 16; 30 B) 18; 28 C) 20; 26     D) 19;27

 

2)Qavariq yigirmaburchakning nechta diagonali bor?

A) 180 B) 170 C) 160     D) 110

 

3)To’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 25 sm, katetlari esa 3:4 kabi nisbatda. Uchburchakning kichik katetini toping.

A) 10 sm B) 15 sm C) 9 sm      D) 12 sm

 

4)Teng yonli trapetsiyaning diagonallari o’zaro perpendikulyar bo’lib, uning yuzi 64 sm2 . Trapetsiyaning balandligini toping.

5)AB diametr va AC vatar o’tkazilgan. Agar AC va CB yoylarning gradus o’lchovlari 7:2 kabi nisbatda bo’lsa, BAC burchakni toping.

Ko’chirib olish: 8-sinf. Bilimlar bellashuvi uchun. 2-test.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *