8-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik ko’rishlari uchun masalalar

1) 45 ta bola bolalar bog’chasida ikki xil rangdagi kubiklardan 5 ta kubik  balandligidagi ustunlar qurishmoqda. Shu ustunlar orasida hech bo’lmasa ikkita bir xili topilishini isbotlang.

2) Qanday ikkita raqamni 1313 sonining o’ng tomoniga yozsak, hosil bo’lgan  olti xonali son 53 ga bo’linadi?

3) y2=x2+x3  tenglamaning butun sonlardagi hech  bo’lmasa 19 ta yechimi toping.

4) x9+5x5+x4+4x+4 ko’phadni butun koeffitsiyentli ko’phadlarning ko’paytmasi shaklida yozing.

5) 24×11 o’lchamli to’g’ri to’rtburchakni 5×8 o’lchamli to’g’ri to’rtburchaklarga qirqish mumkinmi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *