8-sinfda algebradan 10-nazorat ishi, Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar, tenglamalar sistemalari

10-nazorat ishida bikvadrat tenglamalar, kasr-ratsional tenglamalar, ikkinchi daragali tenglama qatnashgan tenglamalar sistemalari, tenglama yoki tenglamalar sistemalari tuzib yechiladigan masalalar bo’yicha nazorat o’tkaziladi.

8) Motorli qayiq daryo oqimiga qarshi  28 km va daryo oqimi bo’yicha 16 km  ni jami 3 soatda bosib o’tdi.

Agar daryo oqimining tezligi 1 km/soat bo’lsa, motorli qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping.

Ko’chirib olish:  Algebra, 8-sinf. 10-MSNI

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *