9-iyun kuni uchun berilgan tenglamaning yechilishi

Tenglamani yeching:  (x2+x+1)(x10+x9+ … +x+1) = (x6+x5+… +x+1)2

Yechilishi:  Tenglamaning ikkala qismini  (x-1)2    ga ko’paytirsak, (x3-1)(x11-1) = (x7-1)2  tenglamaga ega bo’lamiz.  Qavslarni ochsak,  x14-x11-x3+1 = x14-2x7+1 bundan esa  x11-2x7+x3=0

x3(x8-2x4+1) =0 , x3(x4-1)2 =0;  x1=0, x2=1,  x3= -1.

Endi, tenglamaning ikkala qismini (x-1)2    ga ko’paytirganimizda hosil bo’lishi mumkin bo’lgan ildizni tekshirish kerak. Bu ildiz, x=1. O’rniga qo’yib tekshirib x=1  chet ildiz ekanini aniqlaymiz.

Javob:   x1=0,   x2 =-1.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *