9-sinf, Algebra va geometriyadan IV chorak bo’yicha test

1) Agar f(x)=x²-x+1 bo’lsa,f(0) ni toping.

A) 1   B) 2    C) 3    D) 4

16)  Ikkita o’xshash uchburchakning yuzlari   6 va 24, ulardan birining perimetri ikkinchisi-

dan 6 ga  ortiq. Katta uchburchakning     perimetrini toping.

A) 18    B) 12     C) 20     D) 8

17)  To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari   15 va  20 ga  teng. Katta katetning

gipotenuzadagi proeksiyasini toping.

A) 12    B) 14,5   C) 16    D) 16,5

18)   To’g’ri  burchakli uchburchakning baland     ligi gipotenuzani 2 va 18 ga  teng bo’l-

gan kesmalarga  ajratadi. Shu balandlikni    toping.

A) 4 B) 5   C) 12    D) 6

Ko’chirib olish: 9-sinf, Algebra va geometriyadan IV corak yakuni bo’yicha test

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *