9-sinfda algebradan 8-nazorat ishi

Bu nazorat ishida o’quvchilarning  ikkilangan burchak formulalari, keltirish formulalari, yig’indi va ayirmani ko’paytmaga keltirish formulalarini qo’llashni  qanday o’rganganlari tekshiriladi.

1) Ayniyatni isbotlang:     a) 2sin²x+cos2x=1       b) (tgx+ctgx)∙sin2x=2

Ko’chirib olish: 9-sinf, Algebra. 8-nazorat ishi

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *