Burchaklarni qo’shish va ayirish (5-sinflar uchun juda foydali mashqlar. Sinab ko’ring)

Burchakning gradus o’lchovi mavzusiga doir misollar.

5-sinf o’quvchilaringizga ushbu hisoblashlarni bajarishni taklif eting.

1) Yig’indini toping:

a) 34′ +57′

b) 45º28′ + 29º52′

c) 36º29′45′′ +28º41′46′′

d) 27º54′38′′ + 49º28′38′′

e) 19º54′′ + 24º27′′

f) 34º37′′ + 29º4′42′′

2) Ayrimani toping:

a) 46′-23′

b) 5º45′ — 2º34′

c) 19º21′-13º56′

d) 39º23′24′′ — 25º37′43′′

e) 34º23′ — 19º35′44′′

f) 23º — 18º25′

g) 34º — 23º43′27′′

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *