Kombinatorika, 1-qism.

Kombinatorika.

Bundan keying mavzularda element degan so’zni ko’p ishlatamiz. Raqamlar, tekislikdagi nuqtalar, biror singfdagi o’quvchilar elementga misol bo’la oladi.  Turli elementlardan birlashmalar tuzish mumkin. Birlashmalar uch xil bo’ladi.

  1. O’rinlashtirishlar.

Ta’rif. n ta elementdan m tadan (n m) o’rinlashtirish deb shunday birlashmalarga aytiladiki , ularning har birida m tadan element bo’ladi: bitta birlashma ikkinchisidan elementlarning tarkibi yoki tartibi bilan farq qiladi.

1-misol. Sinfda 5 nafar o’quvchi bo’lsin. Shu o’quvchilar orasidan matematikadan 1 ta, fizikadan 1ta olimpiadachi o’quvchini tanlash kerak bo’lsin.  Savol: shu ikki o’quvchini necha xil usul bilan tanlash mumkin? :

Ko’chirib olish: Kombinatorika, 1-qism.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *