Ko’rsatkichli tenglamalarni yechish mavzusida bir soatli dars ishlanma

Transtsendent funksiyalarning eng ko’p uchraydigan ba’zi ko’rinishlari, birinchi navbatda ko’rsatkichli funksiyalar, ko’pgina tadqiqotlarga yo’l ochadi.

                                                                                         Leonard  Eyler

Ushbu bir soatli dars ishlanmasi “Korsatkichli tenglamalarni yechish”   mavzusiga bag’ishlangan bo’lib, darsni 8-ixtisoslashgan maktab-internatning aniq fanlar metodik birlashmasi topshirig’i va iltimosiga ko’ra   matematika o’qituvchisi B.Abdiyev o’tib bergan edi. O’qituvchidan                 ko’rsatkichli tenglamalarni tiplarga ajratib, ularning yechish yo’llarini   bayon etish so’ralgan edi. Bu ishni o’qituvchi yo’qori saviyada ko’rsatib va bajarib berdi. O’qituvchi darslarini bir xil usulga bog’lanib qolmasdan, turli usullarda o’tishga harakat qiladi. Mazkur darsda ham, o’qituvchi qo’yilgan   masalani o’ziga xos usulda yondoshib hal qildi. Biz ushbu mavzuga            tegishli mashqlarni yechish darslarida ham ishtirok etib, o’quvchilar   ushbu mavzuga taalluqli bilim va ko’nikmalarni puxta egallaganlikla riga guvoh bo’ldik.

Ushbu dars ishlanmasini metodik tavsiya sifatida qabul     qilishingizni so’raymiz.

Ko’chirib olish: Ko’rsatkichli tenglamalarni yechish ( dars ishlanma)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *