Nima izlayapsiz?

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Hozirgi kunda ta’limga, ilm-fanga qanchalik katta e’tibor berilar ekan, shu borada inson kamolotining har tomonlama yetuk shaxs bo’lib shakllanishida ma’naviy tarbiyaning ahamiyati beqiyos ekanligini unutmasligimiz lozimdir. Har bir fanni o’qitishda, shu jumladan matematika fanlarini o’qitish njarayonida o’z oldiga bir nechta maqsadlarni qo’yadi: a) ta’limiy; b) rivojlantiruvchi; d) tarbiyaviy. Fanga nisbatan hurmat, ma’rifatli bo’lish, ma’naviy tarbiyali bo’lish ta’limning tarbiyaviy maqsadida namayon bo’ladi.

Ko’chirib olish: 5-6 sinf matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayoni

Fikr yo‘q 1371 marta ko‘rilgan

Aloqador maqolalar

Fikr bildirish