Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Hozirgi kunda ta’limga, ilm-fanga qanchalik katta e’tibor berilar ekan, shu borada inson kamolotining har tomonlama yetuk shaxs bo’lib shakllanishida ma’naviy tarbiyaning ahamiyati beqiyos ekanligini unutmasligimiz lozimdir. Har bir fanni o’qitishda, shu jumladan matematika fanlarini o’qitish njarayonida o’z oldiga bir nechta maqsadlarni qo’yadi: a) ta’limiy; b) rivojlantiruvchi; d) tarbiyaviy. Fanga nisbatan hurmat, ma’rifatli bo’lish, ma’naviy tarbiyali bo’lish ta’limning tarbiyaviy maqsadida namayon bo’ladi.

Ko’chirib olish: 5-6 sinf matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayoni

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *