Olimpiadachilar uchun ikkita geometrik masala

1) Tomoni 1 ga teng ABCD kvadrat ichidagi O nuqta  shundayki, AO2+BO2+CO2+DO2=2 tenglik o’rinli. O

nuqta kvadratning markazi ekanini isbotlang.

2)  M nuqta ABCD to’g’ri to’rtburchak BC tomonining o’rtasi, N esa CD tomonning o’rtasi. P nuqta DM va

BN kesmalarning kesishish nuqtasi. MAN va BPM burchaklar teng ekanini isbotlang.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *