Olimpiadachilar uchun ikkita trigonometrik masala

1)   x  va  y  o’tkir burchaklar  sin²x+sin²y=sin(x+y)   tenglikni qanoatlantiradi.  x+y=\frac{\pi}{2} ekanini

isbotlang.

2)  \cos\left(\frac{\pi}{64}\right) — irratsional son ekanini isbotlang.

5 Комментариев для “Olimpiadachilar uchun ikkita trigonometrik masala”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *