SH. ISMAILOV, O. AXMEDOV, M. RO’ZIBOEV MATEMATIKADAN OLIMPIADA TESTLARI

Qo’llanma o’rta umumta’lim maktablari o’quvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, olimpiada testlarni o’z ichiga olgan. Savollar asosan“Kenguru” Xalqaro intellektual olimpiadasi topshiriqlari asosida tuzilgan bo’lib, ularni bajarish uchun chuqur matematik bilim emas, balki matematik mushohadayuritish va topqirlik ko’proq talab qilinadi. Qo’llanmadan sinfdan tashqari mashg’ulotlarda, o’quvchilarni turli matematik musobaqalarga tayyorlashjarayonida foydalanish mumkin. Qo’llanmadan joy olgan mantiqiy fikrlashga undovchi ko’plabmasalalar har bir kishida qiziqish uyg’otadi.

Ko’chirib olish: Matematikadan_olimpiada_testlari

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *