Viloyat olimpiadasiga tayyorgarlik ko’rish uchun 30 ta ajoyib masalalar

1) Devor soatida soat va minut strelkalari bor. Agar bu strelkalardan hech bo’lmasa bittasi ,  3  va  4,     yoki     8  va  9 lar orasida bo’lsa, bu soatga tob berib bo’lmaydi. Bir sutkaning qancha vaqti davomida bu soatga tob    berish mumkin.

3) Biri ikkinchisining ichida yotgan va ichkisining diagonallari yig’indisi , tashqisining diagonallari yig’indisidan katta bo’lgan ikkita qavariq to’rtburchaklar mavjudmi?

4) 16144476684360 sonini to’rtta ketma-ket natural sonlarning ko’paytmasi ko’rinishida yozing.

Ko’chirib olish: 30 ta ajoyib masalalar

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *