2-dars. Sanoq sistemalari (davomi)

Turli asosli sanoq sistemasidagi butun sonlarni o’nlik sanoq sistemasiga o’tkazishda quyida keltirilgan asos darajalari bo’yicha yoyish formulasidan foydalaniladi:                                                                           O’nlik sanoq sistemasidagi sonlarni ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazish uchun berilgan son o’tkaziladigan sanoq sistema asosiga natija 1 ga teng Bo’lguncha ketma-ket bo’linadi va qoldiqlar o’ngdan chapga qarab yoziladi

Ko’chirib olish: 2-mavzu. Sanoq sistemalari (davomi)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *