Nima izlayapsiz?

Bo‘limKun masalasi

27-iyun kuni uchun masala

27-iyun kuni uchun masala

Katakli qog’ozda perimetri 2014 ga teng va tomonlari kataklarning chiziqlari bo’yicha yo’nalgan to’g’ri to’rtburchak chizildi.  Uning yuzi eng ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin?

5 комментариев 3066 marta ko‘rilgan

25-iyun kuni uchun masala

25-iyun kuni uchun masala

Aka-ukalar  oltin va kumushdan iborat xazina topib olishdi. Ular xazinani har biriga 100 kg dan tegadigan qilib bo’lishdi. Katta akaga eng ko’p 25 kg oltin va xazinadagi barcha kumushning sakkizdan bir qismi tegdi. Xazinada jami necha kg oltin bo’lgan?

Fikr yo‘q 1520 marta ko‘rilgan

24-iyun kuni uchun masala

24-iyun kuni uchun masala

Alisher  ketma-ket  tarzda   122, 122122, 122122122 , …..sonlarni yozmoqda. Nechanchi qadamda  2013 ga qoldiqsiz bo’linadigan sonni yozadi?

Fikr yo‘q 1492 marta ko‘rilgan

23-iyun kuni uchun masala

23-iyun kuni uchun masala

1×1  va 7×7  kvadratlar berilgan . Ularni eng kamida nechta bo’lakka bo’lganda , bu bo’laklardan ikkita 5×5 kvadrat yasash mumkin?

Fikr yo‘q 1220 marta ko‘rilgan

22-iyun kuni uchun masala

22-iyun kuni uchun masala

2013 ga bo’linadigan va raqamlari har xil bo’lgan eng katta olti xonali sonni toping.

Fikr yo‘q 1298 marta ko‘rilgan

21-iyun kuni uchun masala

21-iyun kuni uchun masala

1 dan 2013 gacha bo’lgan sonlardan  5 ga bo’linadiganlaridan nechtasining raqamlari yig’indisi 5 ga teng?

 

Fikr yo‘q 1386 marta ko‘rilgan

20-iyun kuni uchun masala

20-iyun kuni uchun masala

Uchta natural son ko’paytmasi yozuvida har bir sonni  3 ga kamaytirildi. Natijada ko’paytma 2016 ga ortgan bo’lishi mumkinmi?

 

 

Fikr yo‘q 959 marta ko‘rilgan

18-iyun kuni uchun masala

18-iyun kuni uchun masala

2016 dan oshmaydigan  sonlardan  eng  ko’pi bilan nechtasini tanlasak, ularning ixtiyoriy ikkitasining ko’paytmasi   aniq kvadrat bo’ladi?

Fikr yo‘q 941 marta ko‘rilgan

17-iyun kuni uchun masala

17-iyun kuni uchun masala

АКТ,   UTRO,  КОМАR  so’zlari ayni bir  natural sonning kvadrati,  kubi va to’rtinchi darajasiga teng bo’lsa,  u holda  9128931  soniga qaysi so’z mos keladi?

Fikr yo‘q 1140 marta ko‘rilgan

16-iyun kuni uchun masala

16-iyun  kuni uchun masala

Doskada   1 dan 2015 gacha barcha natural sonlar yozilgan bo’lib, bir qismi qizil bo’r bilan bir qismi ko’k bo’r bilan yozilgan. Eng katta ko’k son ko’k sonlar soniga teng, eng kichik qizil son qizil sonlar sonidan ikki mata kichik.  Doskada qizil bo’r bilan yozilgan sonlar nechta?

 

Fikr yo‘q 905 marta ko‘rilgan