17-iyun kuni uchun masala ( Besh xonali sonlar yig’indisi)

Masala.  Har   birining o’nli yozuvida 1, 2, 3, 4, va  5   raqamlari  bir  martadan qatnashadigan barcha besh xonali  natural sonlar   yig’indisini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *