27-iyul kuni uchun masala (Yana kombinatorika)

Sinfda 12 ta o’quvchi bor. Ularni ikkita guruhga  ( birinchi va ikkinchi guruhlarga)  shunday bo’lish kerakki , har bir guruhdagi o’quvchilar soni  juft  bo’lsin.  Shu ishni necha xil usul bilan bajarish mumkin?

 

4 Комментариев для “27-iyul kuni uchun masala (Yana kombinatorika)”

  1. Biz birinchi guruhga tanlab olinadigan odamlarni olsak qolgani aniq ikkinchi guruhda qoladi. Birinchi guruhda talabalardan 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta va 10 tasini tanlab olishimiz mumkin.
    Buni kombinatorikaning N tadan K tani tanlab olish formulasidan ya’ni N!/(K!×(N-K)!) dan foydalanamiz.
    Demak yechim:
    66+495+924+495+66=2046
    Ikkita juft sonli guruhlarga ajratishning 2046 xil usuli bor

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *