Nima izlayapsiz?

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

 

Ko’chirib olish:MIO

Fikr yo‘q 1148 marta ko‘rilgan

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Hozirgi kunda ta’limga, ilm-fanga qanchalik katta e’tibor berilar ekan, shu borada inson kamolotining har tomonlama yetuk shaxs bo’lib shakllanishida ma’naviy tarbiyaning ahamiyati beqiyos ekanligini unutmasligimiz lozimdir. Har bir fanni o’qitishda, shu jumladan matematika fanlarini o’qitish njarayonida o’z oldiga bir nechta maqsadlarni qo’yadi: a) ta’limiy; b) rivojlantiruvchi; d) tarbiyaviy. Fanga nisbatan hurmat, ma’rifatli bo’lish, ma’naviy tarbiyali…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1203 marta ko‘rilgan

27-iyun kuni uchun masala

27-iyun kuni uchun masala

Katakli qog’ozda perimetri 2014 ga teng va tomonlari kataklarning chiziqlari bo’yicha yo’nalgan to’g’ri to’rtburchak chizildi.  Uning yuzi eng ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin?

5 комментариев 3067 marta ko‘rilgan

26-iyun kuni uchun masala

26-iyun kuni uchun masala

Sarvar  ikkita natural sonlar tanladi va ularning yig’indisi bilan ko’paytmasini qo’shganda yig’indi 1000  ga teng bo’ldi. Sarvar qaysi sonlarni tanlagan? Barcha variantlarni toping.

1 ta fikr 1848 marta ko‘rilgan

25-iyun kuni uchun masala

25-iyun kuni uchun masala

Aka-ukalar  oltin va kumushdan iborat xazina topib olishdi. Ular xazinani har biriga 100 kg dan tegadigan qilib bo’lishdi. Katta akaga eng ko’p 25 kg oltin va xazinadagi barcha kumushning sakkizdan bir qismi tegdi. Xazinada jami necha kg oltin bo’lgan?

Fikr yo‘q 1520 marta ko‘rilgan

24-iyun kuni uchun masala

24-iyun kuni uchun masala

Alisher  ketma-ket  tarzda   122, 122122, 122122122 , …..sonlarni yozmoqda. Nechanchi qadamda  2013 ga qoldiqsiz bo’linadigan sonni yozadi?

Fikr yo‘q 1493 marta ko‘rilgan

23-iyun kuni uchun masala

23-iyun kuni uchun masala

1×1  va 7×7  kvadratlar berilgan . Ularni eng kamida nechta bo’lakka bo’lganda , bu bo’laklardan ikkita 5×5 kvadrat yasash mumkin?

Fikr yo‘q 1221 marta ko‘rilgan

22-iyun kuni uchun masala

22-iyun kuni uchun masala

2013 ga bo’linadigan va raqamlari har xil bo’lgan eng katta olti xonali sonni toping.

Fikr yo‘q 1299 marta ko‘rilgan

21-iyun kuni uchun masala

21-iyun kuni uchun masala

1 dan 2013 gacha bo’lgan sonlardan  5 ga bo’linadiganlaridan nechtasining raqamlari yig’indisi 5 ga teng?

 

Fikr yo‘q 1387 marta ko‘rilgan

20-iyun kuni uchun masala

20-iyun kuni uchun masala

Uchta natural son ko’paytmasi yozuvida har bir sonni  3 ga kamaytirildi. Natijada ko’paytma 2016 ga ortgan bo’lishi mumkinmi?

 

 

Fikr yo‘q 960 marta ko‘rilgan