Nima izlayapsiz?

Bo‘lim6-sinf

Bo’yashga doir masala (6-sinf o’quvchilari uchun)

Bo’yashga doir masala (6-sinf o’quvchilari uchun)

Tekislik ikki xil oq va qora ranglarga bo’yalgan va albatta oq rangli nuqtalar ham, qora rangli nuqtalar ham bor. Shu tekislikda har  xil rangdagi  va bir-biridan 1 ga teng masofada yotgan ikkita nuqta mavjud ekanini isbotlang.

 

Fikr yo‘q 630 marta ko‘rilgan

Dirixle prinsipi ( ayirmasi n ga bo’linadi)

Dirixle prinsipi  ( ayirmasi n ga bo’linadi)

n+1 ta natural sonlarni qanday tanlasak ham  , ular orasida ayirmasi n ga bo’linadigan ikkita son topilishini isbotlang.

Fikr yo‘q 1529 marta ko‘rilgan

6-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik ko’rishlari uchun masalalar

6-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik ko’rishlari uchun masalalar

1) Shunday kasrni topingki, bu kasrning suratiga 17 ni , maxrajiga 13 ni qo’shganda kasrning qiymati o’zgarmasin. Shunaqa kasrlarning umumiy ko’rinishini ham yozing.

2) 40 dan 100 gacha barcha natural sonlarni yozganda bu yozuvda 7 raqami necha marta uchraydi?

3) a soni b dan 7 marta katta, b esa c dan 5 marta kichik. a, b va…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1066 marta ko‘rilgan

6-sinf . Bilimlar bellashuvi uchun. 1-yozma ish

6-sinf . Bilimlar bellashuvi  uchun. 1-yozma ish

6-sinf, 1-yozma ish.

6-sinf, Bilimlar bellashuviga yozma ish uchun.

Fikr yo‘q 1303 marta ko‘rilgan

6-sinf. Bilimlar bellashuvi uchun. 2-test.

6-sinf. Bilimlar bellashuvi uchun.   2-test.

1)24,5ning 4,2% ini toping.

A) 0,029 B) 1,029 C) 2,029    D) 1,29

2) km masofa 1:1000000 masshtabli xaritada qanday uzunlikdagi kesma bo`ladi?

A) 8,5 m B) 805 sm C) 0,85 sm     D) 8,5 sm

3)300 tonna yoqilg`i tayyorlab qo`yilgan.Yanvar oyida yoqilg`ining 13,5% i, fevral oyida esa  19,5% i ishlatildi. Fevral oyida yanvar oyidagiga qaraganda necha tonna ko`p yoqilg`i ishlatilgan?

A)…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1088 marta ko‘rilgan

6-sinf. Bilimlar bellashuvi uchun. 1- test.

6-sinf. Bilimlar bellashuvi  uchun.  1- test.

1) 8·x+3·x+21=43 tenglamani yeching

A)12           B)3            C) 2          D) 1

2) 1,1,2,3,5,8,13,21,…ketma-ketlikning 11-o’rindagi hadini toping

A) 21 B) 89     C) 34       D)55

3) 36455472363 ni 2,4, 5, 9, 10va 25 ga bo’lganda hosil bo’lgan qoldiqlar yig’indisini toping.

A) 16 B) 26 C) 24          D) 15

Ko’chirib olish:  6-sinf test1

Fikr yo‘q 1691 marta ko‘rilgan