Baxtiyor Abdiyev 5-7 sinflarda olimpiada masalalari. Metodik qo’llanma.

Mazkur qo’llanmada   5-7 sinf   o’quvchilariga mo’ljallangan masalalar jamlangan bo’lib, undan o’quvchilarni olimpiadalarga tayyorlashda,  to’garak mashg’ulotlarida foydalanish  mumkin. Ushbu to’plamda taklif etilayotgan masalalar uch guruhga ajratilgan bo’lib,  birinchi guruhdagi masalalar ancha oson, ikkinchi guruhdagi masalalar ham   sonroq bo’lib BatafsilSh. Ismailov, A. Qo’chqorov, B. Abdurahmonov TENGSIZLIKLAR-I. ISBOTLASHNING KLASSIK USULLARI

Qo’llanmada asosiy klassik sonli tengsizliklar hamda ularning qo’llanishiga doir turli matematik olimpiadalardagi masalalar keltirilgan. Qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb–hunar kollejlarining iqtidorli o’quvchilari, matematika fani o’qituvchilari hamda pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan.  Qo’llanmadan sinfdan tashqari BatafsilSh. Ismailov, O. Ibrogimov TENGSIZLIKLAR-II. ISBOTLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Qo’llanmada tengsizliklarni isbotlashning yangi samarali usullari va ularni qo’llanishiga doir turli matematik olimpiadalardagi masalalar keltirilgan. Qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb–hunar kollejlarining iqtidorli o’quvchilari, matematika fani o’qituvchilari hamda pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan. Qo’llanmadan sinfdan BatafsilA. QO’CHQOROV, J. RASULOV TENGSIZLIKLAR-III. MASALALAR TO’PLAMI

Qo’llanmada oxirgi yillar mobaynida turli davlatlarda bo’lib o’tgan  matematika olimpiadalarida taqdim qilingan tengsizliklar yechimlar bilan keltirilgan.  Qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb–hunar kollejlarining iqtidorli o’quvchilari, matematika fani o’qituvchilari hamda pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan. Qo’llanmadan BatafsilSH.N. ISMAILOV SONLAR NAZARIYASI

Qo’llanmada sonlar nazariyasining asosiy faktlari, ularning isbotlari va qo’llanishiga doir turli matematik olimpiadalardagi masalalar keltirilgan. Qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb–hunar kollejlarining iqtidorli o’quvchilari, matematika fani o’qituvchilari hamda pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan. Qo’llanmadan sinfdan BatafsilA. QUCHQOROV, SH. ISMAILOV MANTIQIY MASALALAR

Qo’llanma o’rta umumta’lim maktablari o’quvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, 225 ta masalani o’z ichiga olgan. Masalalarni yechish uchun chuqur  matematik bilim emas, balki matematik mushohada yuritish va topqirlik ko’proq talab qilinadi. Qo’llanmadan sinfdan tashqari mashg’ulotlarda, o’quvchilarni turli matematik musobaqalarga tayyorlashjarayonida foydalanish BatafsilB. Abdurahmonov MATEMATIK INDUKSIYA METODI

Qo’llanmada matematik induksiya metodining qo’llanishiga doir turli matematik olimpiadalar masalalari yechimlari bilan keltirilgan. Qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb–hunar kollejlarining iqtidorli o’quvchilari, matematika fani o’qituvchilari hamda pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan. Qo’llanmadan sinfdan tashqari mashg’ulotlarda, BatafsilSH. ISMAILOV, O. AXMEDOV, M. RO’ZIBOEV MATEMATIKADAN OLIMPIADA TESTLARI

Qo’llanma o’rta umumta’lim maktablari o’quvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, olimpiada testlarni o’z ichiga olgan. Savollar asosan“Kenguru” Xalqaro intellektual olimpiadasi topshiriqlari asosida tuzilgan bo’lib, ularni bajarish uchun chuqur matematik bilim emas, balki matematik mushohadayuritish va topqirlik ko’proq talab qilinadi. Qo’llanmadan sinfdan tashqari Batafsil