5-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik ko’rishlari uchun maxsus masalalar(1-qism)

1)  Poyezd 105 km/soat tezlik bilan harakatlanib , 630 km yo’l bosdi. Shu vaqt ichida samolyot 3150 km masofani uchib o’tdi. Poyezdning tezligi samolyotning tezligidan necha marta katta? 2) Amallarni bajaring:   42036:(77+452-436) 3) Amallarni bajaring:   317376-13376:(2002-1958) 4) Agar x=14   bo’lsa, Batafsil