Nima izlayapsiz?

Bo‘lim8-sinf

8-sinfda algebradan 10-nazorat ishi, Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar, tenglamalar sistemalari

8-sinfda algebradan 10-nazorat ishi, Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar, tenglamalar sistemalari

10-nazorat ishida bikvadrat tenglamalar, kasr-ratsional tenglamalar, ikkinchi daragali tenglama qatnashgan tenglamalar sistemalari, tenglama yoki tenglamalar sistemalari tuzib yechiladigan masalalar bo’yicha nazorat o’tkaziladi.

8) Motorli qayiq daryo oqimiga qarshi  28 km va daryo oqimi bo’yicha 16 km  ni jami 3 soatda bosib o’tdi.

Agar daryo oqimining tezligi 1 km/soat bo’lsa, motorli qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping.

Ko’chirib olish:  Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 985 marta ko‘rilgan

8-sinf o’quvchilari uchun masalalar

8-sinf o’quvchilari uchun masalalar

1) ABC uchburchakda ∠A=60° . Uchburchakning B va C burchaklari  bissektrisalari orasidagi burchakni toping.

2) Sirkul va chizg’ich yordamida 540  li burchakni  uchta teng qismga ajrating.

3) Agar x2+y2 =1 bo’lsa,  3x4+2y4+5x2y2+y2  ning qiymatini toping.

4) Ikki xonali son bilan o’zining raqamlari yig’indisining ayirmasi aniq kvadrat ekan. Barcha shunday ikki xonali sonlarni toping.

5) Agar p>3 tub son bo’lsa,…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 868 marta ko‘rilgan

8-sinf, Algebra. 11-nazorat ishi. Taqribiy hisoblashlar.

8-sinf, Algebra. 11-nazorat ishi. Taqribiy hisoblashlar.

 

3) 2,87 sonining 2,9 va 2,8 sonlariga yaqinlashishining absolyut xatoligini toping.

4) Sonlarni  birliklargacha taxlitlang va yaxlitlashning nisbiy xatoligini toping:     a) 2,1    b) 49,54

To’liq matnni ko’chirb olishingiz mumkin.

Ko’chirib olish: 8-sinf, Algebra. 11-nazorat ishi. Taqribiy hisoblashlar

Fikr yo‘q 1687 marta ko‘rilgan

8-sinf, Algebra. 10-nazorat ishi. Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar. Matnli masalalar.

8-sinf, Algebra. 10-nazorat ishi. Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar. Matnli masalalar.

3) Motorli qayiq daryo oqimiga qarshi  28 km va daryo oqimi bo’yicha 16 km  ni jami 3 soatda bosib o’tdi.     Agar daryo oqimining tezligi 1 km/soat bo’lsa, motorli qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping.

Bu nazorat ishida Bikvadrat tenglamalar , kasr ratsional  tenglamalar berilgan.

To’liq matnni ko’chirib olishingiz mumkin.

Ko’chirib olish: 8-sinf, Algebra. 10 -nazorat ishi. Kvadrat tenglamaga…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 2911 marta ko‘rilgan

8-sinf, Geometriya. 8-nazorat ishi. Vektorlar.

Fikr yo‘q 1856 marta ko‘rilgan

8-sinf, Geometriya. 7-nazorat ishi. Aylana.

8-sinf, Geometriya. 7-nazorat ishi. Aylana.

1) Aylanani   2:3:5:8 nisbatdagiu to’rtta yoyga bo’lindi. Bu yoylarga mos keluvchi markaziy burchaklarning     kattaliklarini toping.

2) Aylanada undan  li yoy ajratuvchi ikkita parallel vatar o’tkazilgan. Ulardan birining uzunligi  10 sm.

Vatarlar orasidagi masofani toping.

3) Tashqi urinuvchi ikki aylana radiuslarining nisbati 4:5 kabi. Aylanalarning markazlari orasidagi

masofa 18 sm. Aylanalarning diametrlarini toping.

4) O markazli va radiusi 12 sm bo’lgan…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 2163 marta ko‘rilgan

8-sinf, Algebra. 9-nazorat ishi. Kvadrat tenglamalar.

8-sinf, Algebra. 9-nazorat ishi. Kvadrat tenglamalar.

1) Tenglamani yeching:   a) 2x²-11x+12=0        b) x²-36x+324=0        c) 2x²+x+16=0

2) x²+kx+45=0 tenglama ildizlaridan biri  5 ga teng. Ikkinchi ildizni va k koeffitsiyentini toping.

To’liq matnni ko’chirb olishingiz mumkin

Ko’chirib olish: 8-sinf, Algebra, 9-nazorat ishi. Kvadrat tenglamalar

Fikr yo‘q 1371 marta ko‘rilgan

8-sinf, Algebra. 8-nazorat ishi. Chala kvadrat tenglamalar

8-sinf, Algebra. 8-nazorat ishi. Chala kvadrat tenglamalar

3) m ning qanday qiymatlarida 5x²+2x+3m-7=0 tenglama ildizlaridab biri  0 ga teng bo’ladi?

4) Ikkala ildizi ham 0 ga teng bo’lgan kvadrat tenglamaning umumiy ko’rinishini yozing.

5) Tenglamani to’la kvadratnio ajratib yeching:

a) x²+11x+10=0 b) 7x²-9x+2=0

6) Shunday musbat m sonini topingki,   x²-x+m    ifoda  yig’indining kvadrati bo’lsin.

Ko’chirib olish: 8-sinf, Algebra, 8-nazorat ishi. Chala kvadrat tenglamalar

 

Fikr yo‘q 2018 marta ko‘rilgan

Test. 8-sinf

Test. 8-sinf

Ko’chirib olish:   8-sinf. Monitoring, III chorak

Fikr yo‘q 3071 marta ko‘rilgan

8-sinf, Geometriya 6-nazorat ishi

Pifagor teoremasiga doir masalalar.

Geometriya Ko’chirib olish: 8-sinf. geometriya, MSNI-6, Pifagor Teoremasi 10 talik

Hajmi: 26 Kb

Fikr yo‘q 1257 marta ko‘rilgan