Nima izlayapsiz?

Bo‘lim9-sinf

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

 

Ko’chirib olish:MIO

Fikr yo‘q 1147 marta ko‘rilgan

9-sinfda algebradan 8-nazorat ishi

9-sinfda algebradan   8-nazorat ishi

Bu nazorat ishida o’quvchilarning  ikkilangan burchak formulalari, keltirish formulalari, yig’indi va ayirmani ko’paytmaga keltirish formulalarini qo’llashni  qanday o’rganganlari tekshiriladi.

1) Ayniyatni isbotlang:     a) 2sin²x+cos2x=1       b) (tgx+ctgx)∙sin2x=2

Ko’chirib olish: 9-sinf, Algebra. 8-nazorat ishi

Fikr yo‘q 753 marta ko‘rilgan

9-sinf o’quvchilari uchun takrorlashga doir masalalar(Algebra)

9-sinf o’quvchilari uchun takrorlashga doir masalalar(Algebra)

1) y=-x²-2x+3 funksiya grafigini yasang. Grafik bo’yicha :

a) x ning qanday qiymatlarida funksiya musbat, manfiy bo’lishini aniqlang;

b) funksiyaning o’sish va kamayish oraliqlarini toping;

v) funksiyaning eng katta ( yoki eng kichik) qiymatini toping.

2) Ikkita sonning yig’indisi 25 ga teng. Agar shu sonlar kvadratlarining yig’indisi eng kichik bo’lsa, shu

sonlarni toping.

Fikr yo‘q 1854 marta ko‘rilgan

Planimetriyadan bo’limidan hisoblashga doir 25 ta masala (9-sinflar uchun)

Planimetriyadan  bo’limidan hisoblashga doir 25 ta masala (9-sinflar uchun)

1) To’g’ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylananing urinish nuqtasi gipotenuzasini 5 va 12 sm li kesmalarga ajratadi. Uchburchak katetlarini toping.

2) Teng yonli trapetsiyaning asoslari 20 va 12 sm bo’lib , trapetsiyaga tashqi chizilgan aylana markazi katta asosda yotadi. Trapetsiya diagonali va yon tomonini toping.

3) Teng yonli trapetisya asoslari 21 sm va 9 sm, balandligi 8…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 2625 marta ko‘rilgan

9-sinf, Algebra va geometriyadan IV chorak bo’yicha test

9-sinf, Algebra va geometriyadan IV chorak bo’yicha test

1) Agar f(x)=x²-x+1 bo’lsa,f(0) ni toping.

A) 1   B) 2    C) 3    D) 4

16)  Ikkita o’xshash uchburchakning yuzlari   6 va 24, ulardan birining perimetri ikkinchisi-

dan 6 ga  ortiq. Katta uchburchakning     perimetrini toping.

A) 18    B) 12     C) 20     D) 8

17)  To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari   15 va  20 ga  teng. Katta katetning

gipotenuzadagi proeksiyasini toping.

A) 12    B) 14,5  …Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 3480 marta ko‘rilgan

9-sinf, Algebra. Geometrik progressiya mavzusida nazorat ishi.

9-sinf, Algebra. Geometrik progressiya mavzusida nazorat ishi.

1) Agar (bn) geometrik  progressiyada b6=0,243 va q=0,3 bo’lsa, geometrik progressiyaning birinchi hadini    toping.

2) Agar cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya yig’indisi 18, birinchi hadi 15 bo’lsa,  uchinchi hadini

toping.

3) Agar cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada b2=0,3 va b3=-0,2  bo’lsa, progressiya yig’indisini toping.

Ko’chirib olish: 9-sinf, Algebra. Geometrik prograssiya mavzusida nazorat ishi.

 

Fikr yo‘q 1887 marta ko‘rilgan

9-sinf, Algebra. Arifmetik progressiya mavzusida nazorat ishi.

9-sinf, Algebra. Arifmetik progressiya mavzusida nazorat ishi.

1) Agar (an)  arifmetik progressiyaning  a1=96, a37=6 bo’lsa, ayirmani toping.

3) Agar (an)  arifmetik progressiyada a1=5, a100=599 bo’lsa, arifmetik progressiya yuzta hadining yig’indisini   toping.

4) Agar (an)  arifmetik progressiyada  bo’lsa, arifmetik progressiya n-hadi va n ta hadi

yig’indisi formulasini yozing.

Ko’chirib olish: 9-sinf, Algebra. Arifmetik progressiya mavzusida nazorat ishi

 

 

Fikr yo‘q 2939 marta ko‘rilgan

9-sinfda Algebradan 7-nazorat ishi. Trigonometriya-2

Fikr yo‘q 1202 marta ko‘rilgan

9-sinfda Algebradan 6-nazorat ishi. Trigonometriya -1

Fikr yo‘q 737 marta ko‘rilgan

9-sinf, Algebra va geometriyadan III chorak monitoring testi, 2015-2016 o’quv yili

Fikr yo‘q 2007 marta ko‘rilgan